Política de privacitat de dades

Denominació Social: ENRIC RIBERA GABANDÉ
Nom Comercial: LACUINADECATALUNYA.CAT
Domicili Social: c/ Pompeu Fabra, 1
CIF / NIF: 40.835.605-W
Telèfon: 973 196 262
Fax: 973 196 262
e-Mail: riberaenric@telefonica.net
Inscrita en el Registre:
Nom de domini: LACUINADECATALUNYA.CAT
Autorització administrativa:

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb número de registre XXXXXXXXX.
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, acceptant expressament i de forma lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:
1. Remissió de comunicació comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials, seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col•laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posin a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es vagi a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol•licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol•licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remeten una sol•licitat expressa, junt a una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:
E-Mail: riberaenric@telefonica.net
Fax: 973 196 262
Correo Postal: C/ Pompeu Fabra, 1, 25660 Alcoletge (Lleida)

De la mateixa manera, l’usuari es podrà donar de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.
De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat e integrat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de Cookies i del fitxer d’activitat
El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permeten, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin realitzat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir-se que registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del transit, controlar el progrés i número d’entrades.
L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal•lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense prejudici de ser necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis que la prestació requereixi el previ registre o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan està connectat a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’acer, etc.

SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquesta finalitat, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.
Tot provés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocols de comunicació segura (Https://,…) de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.