La ginebra i Winston Churchill

La ginebra, malgrat el que creuen molts, no va ser creada en Ginebra, sinó a Holanda, i pels holandesos. El nom ginebra prové de la paraula d’origen francès, genievre, el significat del qual és ginebre. Ja al segle XI, alguns monjos italians assaborien rústics destil•lats elaborats amb cireres de ginebre. En el període àlgid de la pesta bubònica (1347-1353) aquest destil•lat va ser usat, sense efectes positius, com un remei, malgrat les seves virtuts i propietats medicinals.

Assenyala la història que Francesc Sylvius, metge holandès, va ser l’inventor de la ginebra. En la meitat del segle XVII, a Amsterdam ja existien unes 400 destil•leries que havien popularitzat la segona destil.lació d’un esperit amb ginebre: coriandre, espècies, anís, ginebre, alcaravia i diverses herbes. Aquest es venia en farmàcies per remeiar problemes de salut relacionats amb els ronyons, estomacals, càlculs, gota i lumbago.
Durant la Guerra dels 80 anys, les tropes angleses quan combatien als espanyols van descobrir la ginebra a Holanda, donat el seu efecte calmant, emergint, posteriorment, a Anglaterra, i arribant a un alt grau de popularització, incorporant trementina.

Bèlgica va destil•lar la seva pròpia beguda amb ginebre, denominada Jenever, molt semblada a l’obtinguda a Holanda. Les invasions de la Primera i Segona Guerra Mundial van tenir un impacte negatiu per als productors belgues de Jenever, perquè les forces ocupants els van despullar de les destil•leries de coure les seves canonades i destil•ladors per emprar-les en la producció de municions.

La ginebra és una de les begudes base més populars per a la preparació de barreges. El més conegut dels còctels és el Martini, una combinació de ginebra amb vermut blanc, l’origen del qual, com la gran majoria de còctels, sempre ha estat en disputes. Segons els estudiosos, el Martini va ser una evolució del còctel Martínez, que és una barreja de ginebra estil Old Tom i vermut dolç.

Una altra aportació sobre l’origen del Martini és que va ser creat a inicis del segle XX en el bar del Knickerbocker Hotel a New York City. Amb el pas del temps, el Three Martini´s Lunch va passar a ser costum dels menjars de negocis als Estats Units. L’insigne estadista Winston Churchill deia que passar-li el suro de l’ampolla de vermut sobre la copa de ginebra era suficient pel seu Martini. L’autor del gran Gatsby, Francis Scott Fitgzerald, frenètic bevedor de ginebra, prenia aquest destil•lat perquè el seu alè feia olor molt millor que amb altres alcohols, segons explica la llegenda.La ginebra, a pesar de lo que creen muchos, no fue creada en Ginebra, sino en Holanda, y por los holandeses. El nombre ginebra proviene de la palabra de origen francés, genievre, cuyo significado es enebro. Ya en el siglo XI, algunos monjes italianos saboreaban rústicos destilados elaborados con cerezas de enebro. En el periodo álgido de la peste bubónica (1347 y 1353) este destilado fue usado, sin efectos positivos, como un remedio, a pesar de sus virtudes y propiedades medicinales.

Señala la historia que Francisco Sylvius, médico holandés, fue el inventor de la ginebra. En la mitad del siglo XVII, en Amsterdam ya existían unas 400 destilerías que habían popularizado la redestilación de un espíritu con enebro: cilantro, especies, anís, enebro, alcaravea y diversas hierbas. Éste se vendía en farmacias para remediar problemas de salud relacionados con los riñones, estomacales, cálculos, gota y lumbago.

Durante la Guerra de los 80 años, las tropas inglesas cuando combatían a los españoles descubrieron la ginebra en Holanda, dado su efecto calmante, emergiendo, posteriormente, en Inglaterra, y llegando a un alto grado de popularización, saborizadas con trementina.

Bélgica destiló su propia bebida con enebro, denominada Jenever, muy parecida a la obtenida en Holanda. Las invasiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto negativo para los productores belgas de Jenever, debido a que las fuerzas ocupantes les despojaron de las destilerías de cobre sus tuberías y destiladores para emplearlas en la producción de municiones.

La ginebra es una de las bebidas base más populares para la preparación de mezclas. El más conocido de los cócteles es el Martini, una combinación de ginebra con vermut blanco, cuyo origen, como la gran mayoría de cócteles, siempre ha estado en disputas. Según los estudiosos, el Martini fue una evolución del cóctel Martínez, que es una mezcla de ginebra estilo Old Tom y vermut dulce.

Otra aportación sobre el origen del Martini es que fue creado a inicios del siglo XX en el bar del Knickerbocker Hotel “en New York City. Con el paso del tiempo, el Three Martini´s Lunch pasó a ser costumbre de las comidas de negocios en los Estados Unidos. El insigne estadista Winston Churchill decía que pasarle el corcho de la botella de vermut sobre la copa de ginebra era suficiente para su Martini. El autor de El gran Gatsby, Francis Scott Fitgzerald, frenético bebedor de ginebra, tomaba este destilado porque su aliento olía mucho mejor que con otros alcoholes, según cuenta la leyenda.

www.gourmetvinos.com

You may also like...

Deixa un comentari