Els àrabs van portar el torró a Espanya

L’origen del tradicional torró de Nadal ho situen els científics en la península aràbiga. El tractat “De medicinis et semplicibus” del segle XI, escrit per un metge anonim àrab, avala aquesta teoria, en el qual fa referència del “turun”. Aquestes postres van arribar a les costes del Mediterrani de la mà dels àrabs, especialment a Itàlia i Espanya. El torró en versió espanyola neix a les terres d’Alacant al segle XV, doncs en el regnat de Carles V ja era un dolç molt conegut.

El drama “Lacayos ladrones” del dramaturg sevillà Lope de Rueda, publicat en 1541, és un dels primers esments escrits que es coneixen d’aquest. La trama de l’obra consisteix en la renyina d’un amo amb els seus criats perquè aquests s’han menjat la seva lliura de torrons d’Alacant que tenia damunt de l’escriptori.

La història assenyala que l’ametlla i la mel ja van ser emprats en Al-Ándalus per a l’elaboració d’innombrables dolços. A la fi del segle XVI, un document del municipi d’Alacant assenyala que des de temps immemorials la ciutat d’Alacant acostuma, cada any, per a festes de Nadal, pagar els seus salaris, part en diners i part en un present que se’ls dóna, d’una arrova de torrons.

Amb el pas dels anys, les postres es van venir degustant sempre en celebracions i a les tradicionals festes de Nadal. “Manual de Dones”, anònim del segle XVI, ensenya a preparar la primera recepta que es conserva per fabricar torró. En aquest segle, el costum de prendre torró en Nadal es trobava estesa per tota la geografia espanyola, d’una manera especial, entre els sectors més rics de la societat.

La utilització del sucre en l’elaboració del torró, pel que sembla, es va començar a afegir més tard, ja que es comença a esmentar a partir del segle XVIII, coincidint amb la plantació massiva de canya de sucre a Amèrica i l’extensió de la llibertat de comerciar des d’Amèrica a un major nombre de ports espanyols, entre ells al d’Alacant. El conegut torró de guirlache i neu és d’aquesta època.

Amb el pas dels anys, el nostre país s’ha convertit en el primer productor de torró i dolços de Nadal. Exporta cada any varis centenars de tones de torró de Xixona a Iberoamèrica. També, a l’Extrem Orienti i Japó, i al Regne Unit, Alemanya i França.

Enric Ribera Gabandé

You may also like...

Deixa un comentari